Sådan indstilles rækkehøjde og søjlebredde i Excel

Når du opretter en ny projektmappe i Excel, er rækkehøjden og kolonnebredden som standard altid den samme for alle celler. Du kan dog nemt ændre højde og bredde for en eller flere rækker og kolonner.

For nye Excel-projektmapper er standard rækkehøjde for alle række 15 med standard skrifttype Calibri og standard skriftstørrelse på 11 point. Standardkolonnebredden for alle kolonnerne er 8,38. Standard rækkehøjde for hver række afhænger af den største skrifttype og skriftstørrelse, der er valgt i en hvilken som helst af cellerne i den række (du kan tildele forskellige skrifttyper og skriftstørrelser til forskellige celler). Du kan dog vælge en bestemt højde for en hvilken som helst af rækkerne samt en bestemt kolonnebredde for en af ​​kolonnerne. Højden kan være forskellig for forskellige rækker og bredden forskellig for forskellige kolonner.

Hvis du vil justere en række, kan du flytte markøren over den nederste kant af rækkeoverskriften, indtil den bliver til en bjælke med en dobbeltpil. Klik derefter på rammen, og træk den op eller ned for at ændre rækkeens højde over grænsen. Når du trækker markøren, vises den skiftende højde i en popup.

Du kan gøre det samme for at ændre bredden på en kolonne: træk dobbeltpilmarkøren til venstre eller højre på kolonnens højre kant. Kolonnens bredde til venstre for kanten ændrer bredden. Bredden på andre kolonner påvirkes ikke.

RELATERET: Sådan vises og skjules række- og kolonneoverskrifter i Excel

Du kan være mere nøjagtig, når du angiver højden på en eller flere rækker ved at indtaste et bestemt tal for højden. For at gøre dette skal du flytte musen over en rækkeoverskrift, indtil den bliver til en højre pil. Klik derefter på rækkeoverskriften for at vælge hele rækken. Hvis du ikke kan se rækkeoverskrifterne, er de muligvis skjult.

For at vælge mere end en række skal du klikke på den første rækkeoverskrift, du vil vælge, og trække op eller ned for at vælge sammenhængende rækker. Hvis de rækker, du vil vælge, ikke er sammenhængende, skal du klikke på den første rækkeoverskrift og derefter trykke på Ctrl og klikke på overskrifterne for de andre rækker, du vil vælge, ligesom du gør for at vælge flere filer i File (eller Windows) Explorer.

Enten højreklik på en hvilken som helst valgt række, eller tryk på Skift + F10 på dit tastatur. Vælg "Rækkehøjde" i pop op-menuen.

Indtast en ny værdi for rækkehøjden for de valgte rækker i dialogboksen Rækkehøjde, og klik på “OK”.

BEMÆRK: Du skal bemærke, hvad standardværdierne eller de originale værdier for rækkehøjde og kolonnebredde er, før du ændrer dem, hvis du vil vende tilbage til disse værdier.

Du kan angive en nøjagtig bredde for en eller flere kolonner på samme måde. Vælg kolonnerne ved hjælp af kolonneoverskrifterne, ligesom du gjorde for rækkerne, men træk til venstre eller højre for at vælge flere sammenhængende rækker. Tryk derefter på Shift + F10, og vælg "Kolonnebredde" i pop op-menuen.

Indtast en nøjagtig bredde for de valgte kolonner i dialogboksen Kolonnebredde, og klik på “OK”.

Her ser vores regneark ud med højden på de første tre rækker og bredden af ​​de første tre kolonner ændret.

Du kan ændre rækkehøjden tilbage til standardhøjden, men det er mange ikke nødvendigvis standardhøjden. Den aktuelle standardhøjde er en, der passer til den største skrifttype og skriftstørrelse, der er brugt i den række. Med andre ord ændres rækkehøjden for den valgte række automatisk, så den automatisk passer til indholdet af den række.

For automatisk at tilpasse rækkehøjden skal du vælge de rækker, du vil ændre størrelsen til deres standardhøjde, sørge for, at fanen Hjem er aktiv, klikke på "Format" i afsnittet Celler og derefter vælge "AutoFit rækkehøjde" fra Cellestørrelse ned-menu.

For automatisk at tilpasse en række kan du flytte musen over den nederste kant af den ønskede rækkeoverskrift, indtil den bliver til en bjælke med en dobbelt (op og ned) pil, ligesom når du trak grænsen for at ændre rækkehøjden. Denne gang skal du dobbeltklikke på grænsen. Rækkehøjden ændres for at passe til den største skrifttype og skriftstørrelse, der er brugt i den række.

Der er også en mulighed for automatisk at montere bredden af ​​de valgte kolonner, men det fungerer lidt anderledes. Indstillingerne for automatisk tilpasning af rækkehøjde ændrer automatisk rækkehøjden, så den passer til den største skrifttype og skriftstørrelse, uanset om der er noget indhold i cellerne i den række.

Når du vælger en eller flere kolonner og derefter vælger "Automatisk tilpasning af kolonnebredde" i menuen "Cellestørrelse" i sektionen Celler på fanen Hjem, vil en valgt kolonne kun ændre størrelse, hvis der er indhold i en hvilken som helst celle i den kolonne. Ellers, hvis alle cellerne i kolonnen er tomme, påvirkes størrelsen af ​​den kolonne ikke.

Du kan også automatisk ændre bredden af ​​en kolonne, så den passer til det bredeste indhold i den kolonne, ved at flytte musen over grænsen til den ønskede kolonneoverskrift, indtil den bliver til en bjælke med en dobbelt (venstre og højre) pil, ligesom når du trak grænsen for at ændre søjlebredden. Denne gang skal du dobbeltklikke på grænsen. Kolonnebredden ændres for at passe til det bredeste celleindhold i den kolonne. Dette fungerer også kun på kolonner, der ikke er helt tomme.

Da standardrækkehøjden påvirkes af skrifttypen og skriftstørrelsen, der er tildelt cellerne i hver række, kan du ikke angive en værdi for standardrækkehøjden. Standardkolonnebredden for alle kolonnerne i det aktuelle regneark kan dog ændres. For at specificere en anden kolonnebredde for alle kolonnerne i det aktuelle regneark, skal du sørge for, at fanen Hjem er aktiv, klikke på "Format" i sektionen Celler og derefter vælge "Standardbredde" i rullemenuen Cellestørrelse.

Indtast en værdi for standardkolonnebredden i dialogboksen Standardbredde, og klik på “OK”. Bredden på alle kolonnerne på det aktuelle regneark ændres til den angivne bredde, uanset hvor bredt indholdet er i nogen af ​​cellerne.

RELATERET: Sådan skjules celler, rækker og kolonner i Excel

Du kan også konvertere rækker til kolonner og kolonner til rækker, slette tomme rækker og kolonner, skjule rækker og kolonner, fryse rækker og kolonner og udskrive række- og kolonneoverskrifter i Excel.